Zalety hybrydowych struktur organizacyjnych

Struktura organizacyjna firmy często dyktuje łańcuch dowodzenia i odpowiedzialności w firmie lub grupie. Projekt organizacyjny może wyznaczyć liczbę relacji sprawozdawczych, głębokość poziomu zarządzania oraz podział obowiązków i obowiązków. Hybrydowe struktury organizacyjne łączą dwa lub więcej tradycyjnych formatów organizacyjnych projektów w oparciu o strategię i potrzeby biznesowe. Formaty organizacyjne, które można łączyć, to proste, funkcjonalne, geograficzne i macierzowe, według Banku Światowego.

Wideo dnia

Prędkość

Organizacje ze zbyt wieloma warstwami zarządzania, raportowania lub podejmowania decyzji mogą zmniejszyć szybkość postępu firmy i mogą sprawić, że firma stanie się niekonkurencyjna. Możesz usprawnić swoją działalność za pomocą hybrydowej struktury organizacyjnej, aby wtrącić łańcuch poleceń, który maksymalizuje szybkość i efektywność, jednocześnie dodając w razie potrzeby dodatkowy nadzór zarządzania. Na przykład może być potrzebna funkcjonalna struktura organizacyjna dla personelu księgowego lub finansowego w celu utrzymania kontroli i równowagi oraz struktura geograficzna zapewniająca wsparcie i dostosowanie produktu do różnych kontynentów.

Minimalizuj złożoność

Wielonarodowe korporacje, fuzje i wiele jednostek biznesowych może sprawić, że zarządzanie będzie kłopotliwe i trudne. Podział odpowiedzialności za zarządzanie przez logiczne podziały biznesowe w zależności od rodzaju i funkcji każdej części przedsiębiorstwa może zminimalizować złożoność. Menedżerowie będą odpowiedzialni za decyzje, raportowanie i ustalanie celów w oparciu o swoje obszary specjalizacji, co może prowadzić do większej precyzji i potencjalnego rozwoju biznesu.

Modyfikacje środowiska

Twoja firma może dostosować się do konkurencji, różnic politycznych i różnic kulturowych poprzez połączenie struktur organizacyjnych. Łącząc prostą strukturę organizacyjną w środowisku rodzica lub biura domowego z klientem, strukturą geograficzną lub związaną z produktem, można skoncentrować zasoby pracowników na obszarze lub klientów, którym służą, przy jednoczesnym zminimalizowaniu niepotrzebnych poziomów zarządzania. Kombinacje hybrydowe, które opierają się na niezależnych jednostkach, mogą działać jak mała, zwinna firma, podejmując ryzyko, konkurencję i zmiany biznesowe.

Elastyczność

Hybrydowe projekty organizacyjne umożliwiają dostosowanie sprawozdawczości biznesowej i struktury obowiązków do potrzeb Twojej firmy. Na przykład, jeśli masz wiele linii produktów, możesz połączyć strukturę produktu i geograficzną strukturę organizacyjną, która pozwala szybko przenieść pracowników i zasoby w zależności od zmieniającego się popytu klientów. Wiązanie struktury organizacyjnej z produktem powoduje, że pracownicy koncentrują się na wsparciu i rozwoju każdego oferowanego produktu.Dodanie komponentu geograficznego do struktury organizacyjnej może dostosowywać oferty, marketing i usługi w oparciu o różnice w cenach, opakowaniach i potrzebach klientów. Podwójny nacisk może pomóc w lepszym zaspokojeniu potrzeb klientów, a co za tym idzie, w zwiększeniu zysków.